Kanaalreiniging | Carool

Ventilatie en kanaalreiniging

Een periodiek onderhoud aan uw ventilatie / afzuig systeem is van groot belang

Iedereen maakt wel eens de muurroosters en ventilatiebox schoon . Maar verder dan dat wordt er vaak niet gekeken. En dat terwijl de grootste vervuiling zich in de kanalen bevindt.

Ventilatie / kanaal reiniging

Een periodiek onderhoud aan uw ventilatie / afzuig systeem is van groot belang. Met name voor de luchtkwaliteit in uw woning of gebouw is het belangrijk om eens in de zoveel tijd uw systeem te laten reinigen en de filters te vervangen. Schimmels en bacteriën nestelen zich gedurende de jaren.

Daarom adviseren wij om deze luchtkanalen eens in de 3 a 4 jaar te laten reinigen door één van onze specialisten. Caroolinstallatiebedrijf beschikt over het juiste gereedschap om de kanaalreiniging uit te voeren.

Ventilatie en kanaalreiniging

Offerte reiniging aanvragen